Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Rozlicz się z polskim urzędem skarbowym za pracę za granicą

Rozlicz się z polskim urzędem skarbowym za pracę za granicą

Jeśli pracowałeś w Niemczech, UK lub Irlandii i uzyskałeś jakikolwiek dochód w Polsce, masz obowiązek rozliczania się z polskim fiskusem. Gdy pracowałeś w Holandii lub Stanach Zjednoczonych zgodnie z podpisanymi umowami dwustronnymi zawsze masz obowiązek rozliczeniowy w Polsce.

Jeśli pracowałeś za granicą jesteś zobowiązany do 31 kwietnia 2008 rozliczyć się z Polskim fiskusem. Polacy pracujący poza krajem, ale posiadający nadal miejsce zamieszkania w kraju, muszą z zagranicznych dochodów rozliczyć się w Polsce. Tu bowiem podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od wszystkich uzyskanych dochodów.

Nie muszą tego robić osoby, które pracowały w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Niemczech i nie uzyskały żadnego dochodu w Polsce.
Możemy pomóc w rozliczeniu, wystarczy przygotować:

  • wszystkie dokumenty jakie otrzymano od swojego pracodawcy w roku 2007, zarówno w Polsce (PIT-11, PIT-8b, PIT-40 itp.) oraz za granica.
  • dokumenty potwierdzające ulgi

Dokumenty można przynieść do naszego biura lub przesłać listem poleconym. Nasz doradca podatkowy wykona zeznanie podatkowe w najkorzystniejszym wariancie, wspólnie ze współmałżonkiem lub osobno. Gotowe zeznania będą gotowe do odebrania w naszym biurze, możemy też je wysłać listem poleconym.
Opłata za przygotowanie rozliczenia jest różna w zależności od ilości dokumentów i skomplikowania wniosku. Wynosi ona od 90 do 150 zł, w sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dochody zagraniczne podlegają wykazaniu w polskim rocznym zeznaniu PIT w różny sposób w zależności od zasad opodatkowania określonych przez umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

W przypadku wyłączenia z progresją dochody uzyskane poza granicami kraju są zwolnione w Polsce z podatku, należy jednak je wykazać w zeznaniu rocznym aby ustalić stawkę podatku od innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego w krajowym urzędzie, jeżeli:

  • osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej
  • będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

W przypadku metody odliczenia proporcjonalnego podatnik ma obowiązek złożenia w Polsce zeznania rocznego bez względu na to czy uzyskał dochody w Polsce czy też nie, oraz odliczyć podatek zapłacony za granicą proporcjonalnie.

Ustawa zwalnia z podatku część przychodów osób, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.