Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ranking niemieckich branży. Najlepiej płatne zawody w Niemczech

Ranking niemieckich branży. Najlepiej płatne zawody w Niemczech

Niemcy, jako nasz bliski sąsiad stał się w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej czymś więcej niż tylko nieodległym terenem. Polacy od wielu lat wyjeżdżali do tego kraju w celach zarobkowych. Jednakże kiedyś było to niesłychanie skomplikowane. Dziś także wyjeżdżamy, aby podreperować domowy budżet. Ale teraz możliwe jest także bezproblemowe osiedlenie się i założenie tam rodziny.

Żelazny argument-pensja.

W ubiegłym roku, 2012 średnie wynagrodzenie w przemyśle a także w usługach w Niemczech wynosiło 44 991 euro (1 euro = 4, 19 zł wg tabeli kursów średnich NBP z dnia 29.10.2013 r.). Dzieląc branże, osoby pracujące w przemyśle zarabiały przeciętnie 46 674 euro, natomiast ci w usługach niewiele mniej, bo 43 977 euro.

Informacje na temat Unii Europejskiej i działań dotyczących emigrantów wewnątrz wspólnoty zawarte są w artykule:Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 1.

Najlepsze stanowiska w Niemczech, według analizy z 2012 roku pod względem zarobków to branża finansowa i ubezpieczeniowa. Przeciętne, roczne zarobki wynosiły 64 576 euro rocznie. Pozycję niżej zdominowali pracownicy specjalizujący się w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (przeciętne roczne wynagrodzenie to 62 333 euro). W tej samej grupie znalazły się także osoby pracujące w branżach: informacyjnej i komunikacyjnej (60 465 euro).

Jeśli chodzi o wynagrodzenia najniższe w Niemczech, to w 2012 roku osoby pracujące w branżach zakwaterowania i usług gastronomicznych nie mieli powodów do zadowolenia. Ich roczna, przeciętna płaca wynosiła średnio 25 265 euro. Także pracownicy administracji oraz zajmujący się działalnością wspierającą zarobili stosunkowo niewiele, bo 27 480 euro. Do tej grupy płacowej zaliczyć można także budownictwo.
Płace w Niemczech uzależnione są od branży, ale także w zależności od miejsca zatrudnienia zauważyć można duże różnice w ich poziomach. Niemniej jednak najważniejsze jest to, iż bez względu, do której części Niemiec zamierzamy wyjechać w celach zarobkowych zawsze możemy liczyć na zarobki umożliwiające godziwe życie i spokojną egzystencje.

Więcej na temat Niemiec przeczytać można w artykule: Łakomy kąsek. Warunki pracy w Niemczech.