Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Raje podatkowe? Czy już niedługo przestaną istnieć?

Raje podatkowe? Czy już niedługo przestaną istnieć?

W wyniku oszustw finansowych, Komisja Europejska obliczyła, że UE co roku ponosi straty w wysokości około 1 biliona euro publicznych środków. Z tego powodu Unia Europejska zaostrza walkę z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków.

Nowy plan walki z rajami podatkowymi jest bardziej konsekwentny i polega na zaangażowaniu wszystkich krajów członkowskich na podstawie wspólnie opracowanych kryteriów identyfikacji rajów podatkowych i umieszczania ich na czarnych listach. Ma to na celu nadszarpnięcie ich reputacji na arenie międzynarodowej i w ten sposób niejako zmuszenie tych krajów do stosowania tych samych standardów podatkowych co kraje członkowskie.

Ponadto, plan działania dotyczy zwalczania oszustw podatkowych oraz uchylania się od płacenia podatków przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w aspekcie krótko-, średnio i długoterminowym. Umożliwiając poszczególnym krajom rozwiązanie tego typu problemów we własnych gospodarkach, Unia Europejska opracowała szereg kwestii formalno-prawnych, które oszuści podatkowi zazwyczaj wykorzystują i dodatkowo zalecenia, jak w takich przypadkach reagować. Są to działania na rzecz zlikwidowania w UE zjawiska zwanego agresywnym planowaniem podatkowym (z ang. aggresive tax planning), mające na celu zamknięcie luk w prawie, wykorzystywanych przez oszustów podatkowych.

Komisja Europejska wyraźnie apeluje do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, wskazując, że działania “w pojedynkę” nie odniosą rezultatów w tej kwestii. W takiej sytuacji bowiem, kraje te narażają się jedynie na ryzyko, że przedsiębiorstwa i osoby fizyczne zdecydują się przenieść do innego kraju, który nadal wykorzystuje na swoją korzyść niejednolity system podatkowy w Unii Europejskiej. W celu wyeliminowania luk w przepisach prawnych oraz skutecznej walki z ogromnymi stratami z tytułu oszustw podatkowych, KE apeluje o działanie w zakresie wdrażania przedstawionego planu działania na szczeblu całej Unii Europejskiej.
Jednocześnie, Komisja Europejska zobowiązuje się do monitorowania wdrażanych przez siebie zaleceń w tej sprawie i dołoży wszelkich starań do tego, aby przekonać wszystkie kraje członkowskie do walki z oszustami podatkowymi. Propozycji zwalczania oszustw podatkowych w Unii Europejskiej wpływa do KE corocznie bardzo dużo, wśród nich jest stworzenie kodeksu podatników, wprowadzenie unijnego numeru identyfikacji podatkowej czy też wprowadzenie jednolitego systemu zwalczania nadużyć podatkowych. Plan walki z nieuczciwymi podatnikami staje się więc jednym z istotniejszych przedmiotów obrad unijnych ministrów finansów i Parlamentu Europejskiego.