Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Prawo pracy w Irlandii

Prawo pracy w Irlandii

Z myślą o osobach pracujących w Irlandii przygotowaliśmy prawo pracy w pigułce, czyli 7 przepisów, które każdy zagraniczny pracownik podejmujący pracę w Irlandii znać powinien, aby w przyszłości mógł on ewentualnie dochodzić swoich roszczeń.

1. Umowa – pisemne potwierdzenie zatrudnienia

Podejmując zatrudnienie w Irlandii każdy pracownik ma prawo otrzymać potwierdzenie swojego zatrudnienia na piśmie. Pracodawca musi je wystawić w ciągu 2 miesięcy od czasu rozpoczęcia pracy.

2. Godziny pracy i przerwy w pracy

Zwykle tygodniowy czas pracy w Irlandii wynosi około 48 godzin. Pracownik ma prawo w ciągu doby do 11 nieprzerwanych godzin odpoczynku oraz 15/30/60 minutowego odpoczynku w czasie trwania pracy w zależności od tego czy pracują oni 4,5/6/więcej godzin w ciągu dnia.

3. Urlop

Jeżeli irlandzki pracodawca nie ustalił innych warunków dotyczących urlopu, to prawo do niego stanowi o 4 tygodniach urlopu w ciągu roku, jeżeli pracownik przepracował w nim co najmniej 1365 godzin pracy.

4. Dodatkowe dni wolne od pracy

Pracownicy w Irlandii mają prawo do 9 dni wolnych od pracy w święta narodowe oraz kościelne w ciągu roku kalendarzowego.

5. Minimalne wynagrodzenie

Irlandzki pracodawca ma obowiązek wypłacać zatrudnionemu dorosłemu pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie wynoszące od 1 lipca 2011 roku 8.65 € na godzinę. Za dorosłego pracownika w Irlandii uznaje się osobę, która posiadała jakiekolwiek zatrudnienie w czasie dwóch lat od ukończenia 18 roku życia.

6. Minimalny okres wypowiedzenia pracy

Zgodnie z irlandzkim prawem pracy (Ustawa o minimalnym okresie wypowiedzenia pracy) każdy pracownik zatrudniony, który jest zatrudniony u irlandzkiego pracodawcy co najmniej przez 13 tygodni, ma prawo do minimalnego okresu wypowiedzenia pracy w sytuacji zanim pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę. W zależności od okresu zatrudnienia pracownika, okres ten waha się od jednego do ośmiu tygodni.

7. Prawo do równego traktowania

Należy pamiętać, że każdy obywatel Unii Europejskiej, w tym więc także i Polak pracujący na terenie Irlandii ma prawo do takiego samego traktowania w zakresie prawa pracy jakby był Irlandczykiem. Z tym wiążą się również dla niego obowiązki w zakresie odprowadzania składek z umowy o pracę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Warto na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawa, ponieważ jak wiadomo problemy natury prawnej szybko ulegają przedawnieniu. Mamy jednak nadzieję, że podstawowe informacje z zakresu prawa pracy w Irlandii zawarte w tym artykule okażą się dla Państwa przydatne.