Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Pomoc dla imigrantów w Skandynawii – cz. 2

Pomoc dla imigrantów w Skandynawii – cz. 2

System socjalny w Norwegii to jeden z najbardziej atrakcyjnych systemów pomocowych w Europie. Skierowany jest on przede wszystkim do rodzin wychowujących dziecko lub dzieci, ale nie tylko – o pomoc od norweskiego państwa mogą wnioskować osoby bezrobotne, pracujące, mieszkające w Norwegii czy uczące się. Po raz pierwszy jednak państwo zaczyna zastanawiać się, czy powinien być on dostępny w równej mierze dla wszystkich i na jakich zasadach oprzeć pomoc dla imigrantów.

O azyl w Norwegii, która liczy ok. 5,1 miliona mieszkańców tylko w tym roku starało się 30 tysięcy ludzi, a jednocześnie zakłada się, że faktycznie przybyłych do krainy fiordów w 2016 roku jest już ponad 100 tysięcy imigrantów. Wśród nich oczywiście znajdują się emigranci zarobkowi z państw europejskich takich jak Polska, Węgry czy Słowacja, ale i z innych kontynentów.

Polacy legalnie zatrudnieni w Norwegii korzystają obecnie na równi z Norwegami z tamtejszych praw i świadczeń. Dodatkowo wnioskują o zwrot podatku z Norwegii, ponieważ mają prawo do zwrotu pobieranych im z wynagrodzenia składek, które trafiają do norweskiej skarbówki. Zwrot podatku z Norwegii jest możliwy do uzyskania za sprawą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a krainą fiordów. Jednocześnie dzięki umowom wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej, Polacy mogą spać spokojnie i w dalszym ciągu korzystać z praw, jakie mają na warunkach podpisanych przez nasze kraje.

Z uwagi na rozpoczynający się kryzys w Europie, Norwegia jednak otwarcie zapowiada podejmowanie pierwszych kroków do tego, aby zmniejszyć napływ imigrantów do kraju. Decyzja ta jest podyktowana realną obawą, że dość atrakcyjny norweski system socjalny nie będzie w stanie się utrzymać w przypadku stale napływających kolejnych osób wnioskujących o pomoc od państwa. Przede wszystkim pierwsze kroki do wprowadzanych zmian obejmą nowych imigrantów, którzy będą starali się o prawo do pobytu w krainie fiordów.