Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Podatkowe info: wszystko o duńskich ubezpieczeniach społecznych – cz.1

Podatkowe info: wszystko o duńskich ubezpieczeniach społecznych – cz.1

Dania jest bogatym, wysokorozwiniętym państwem. Według wysokości PKB na mieszkańca znajduje się na ósmym miejscu na świecie. Nie jest zatem zaskakującym fakt, że posiada dobrze rozwinięty i sprawny system ubezpieczeń społecznych. Jak on funkcjonuje w praktyce?

Jeszcze do 1993 roku duński system podatkowy był finansowany całkowicie z budżetu państwa. W chwili obecnej, dzieje się tak, że składki na ten system odprowadzane są z pensji pracowniczych. Pracownicy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie Danii, oprócz podatków na rzecz państwa i gminy, płacą 8% składkę na tzw. fundusz rynku pracy. Odprowadzenie składek, podobnie jak w Polsce, jest obowiązkiem pracodawcy.

Pieniądze z duńskiego funduszu rynku pracy przeznaczone są na zasiłki dla osób bezrobotnych. Wysokość zasiłku jest jednakowa, niezależnie od nominalnej sumy płaconych składek. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia, osoba zatrudniona (lub pracująca na własny rachunek) na terenie Danii ma możliwość płacenia dodatkowych, dobrowolnych składek, które wpłaca się do specjalnych funduszy w związkach zawodowych. Aby to uczynić, nie trzeba być ich członkiem.

System ubezpieczeń społecznych w Danii obejmuje cały pakiet ubezpieczeń, wśród których wyróżnia się: ubezpieczenia emerytalno- rentowe, zasiłki rodzinne, ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie, pielęgnacyjne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz na wypadek bezrobocia.

A jak to jest z finansowaniem świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych? Zachęcamy do kontynuowania lektury tego artykułu tutaj: Podatkowe info: wszystko o duńskich ubezpieczeniach społecznych – cz.2.