Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Płacimy, jeżeli mamy, czyli o norweskich zasadach rozliczeń podatkowych

Płacimy, jeżeli mamy, czyli o norweskich zasadach rozliczeń podatkowych

Norweski system podatkowy jest wyjątkowo przyjemny dla swoich obywateli oraz osób pracujących w krainie fiordów. Opiera się bowiem na społecznym podejściu do zobowiązań względem państwa: zapłać, jeżeli masz z czego.

Konstrukcja norweskiego systemu podatkowego została oparta na zasadzie takiej, aby wszyscy mogli płacić podatki według swoich możliwości. Tak, aby nakładane obciążenia podatkowe na podatników były odczuwalne jako sprawiedliwe. Jeżeli podejmujemy pracę w Norwegii koniecznym jest posiadanie karty podatkowej, złożenie zeznania podatkowego i otrzymanie rozliczenia podatkowego. Bardzo istotnym jest więc poinformowanie norweskiego urzędu podatkowego o aktualnym adresie, pod jakim odbierana jest nasza poczta.

Aby było możliwe rozpoczęcie pracy na terenie Norwegii koniecznym jest złożenie wniosku o kartę podatkową. Norweska karta podatkowa wskazuje, ile podatku musi potrącić pracodawca od naszego wynagrodzenia. Na karcie podatkowej znajduje się również nadany nam osobisty norweski numer identyfikacyjny, który potrzebny będzie do kontaktu z lokalnym urzędem podatkowym, jak również innymi norweskimi instytucjami, takimi jak np. placówka bankowa, czy ośrodki służby zdrowia.

Z każdej wypłaty otrzymanej od norweskiego pracodawcy, jeżeli pracujemy legalnie (czyli na umowę o pracę) potrącana jest określona kwota i wpłacana do urzędu podatkowego. Najczęściej kwota ta stanowi wartość podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dzięki której uzyskuje się prawo do możliwości korzystania z norweskich świadczeń. Warto dopilnować, aby wraz z wypłatą wynagrodzenia odbierać od pracodawcy potwierdzenia jego wypłaty, czyli tzw.  lønnsslipp. Te i inne dokumenty podatkowe mogą okazać się bardzo przydatne na etapie rozliczania z urzędem skarbowym.

Wszystkie osoby pracujące na terenie Królestwa Norwegii podlegają tamtejszym organom podatkowym, a co za tym idzie mają obowiązek podawać im informacje odnośnie swojego dochodu oraz majątku. Termin składania rozliczeń podatkowych, tzw.  Skatteoppgjøret upływa w Norwegii 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym podejmowaliśmy zatrudnienie w tym kraju.