Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Pięć podstawowych zasad przy zatrudnieniu w Norwegii

Pięć podstawowych zasad przy zatrudnieniu w Norwegii

Pracujesz w Norwegii i nie wiesz jakie prawa Ci przysługują? Norweska ustawa o środowisku pracy jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w Norwegii, w którym dowiesz się wszystkiego o prawach pracowniczych w tym kraju.

Przeanalizowaliśmy dla Ciebie “Ustawę o środowisku pracy, czasie pracy, ochronie zatrudnienia…” z dnia 17.06.2005 nr 62 (Arbeidsmilj?loven ? norweski skrót: aml.), która uchodzi za Kodeks Pracy w Norwegii. Przedsiębiorcy z siedzibą w Norwegii mają obowiązek stosować się do tego kodeksu we wszystkich jego aspektach.

Pięć podstawowych zasad przy zatrudnieniu w Norwegii:

  1. norweskie prawo dotyczy w takim samym zakresie norweskich jaki i zagranicznych pracowników, stąd norweska ustawa o środowisku pracy w takim samym zakresie dotyczy Ciebie, jak i Norwega zatrudnionego w tej samej firmie,
  2. jeżeli nie jesteś zatrudniona/y w zagranicznym przedsiębiorstwie to w Norwegii musisz posiadać pozwolenie na pracę,
  3. zawierana umowa o pracę musi mieć formę pisemną oraz powinna zawierać takie elementy jak m.in. nazwy stron umowy, miejsce pracy, opis pracy i datę jej rozpoczęcia oraz przewidywanego zakończenia (jeżeli mowa o pracy tymczasowej). Ponadto umowa może zawierać informacje o ewentualnym czasie próbnym, o prawach do urlopu, dziennym czasie pracy, czasie wypowiedzenia oraz wielkości wynagrodzenia (płacy). Podane w umowie o pracę dodatkowe informacje o środowisku pracy pracownika nie mogą jednak odbiegać od obowiązującego minimum zawartego w norweskim Kodeksie Pracy.
  4. musisz posiadać ubezpieczenie wypadkowe,
  5. powinieneś mieć zadawalające warunki mieszkaniowe, które pozwolą Ci podjąć stałą pracę w Norwegii.

Warto wiedzieć, że w Norwegii istnieje instytucja, która te zasady kontroluje. Instytucja o której mowa to norweska Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet). Jako organ podlegający Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) ma ona za zadanie kontrolować czy przedsiębiorstwa faktycznie spełniają normy zawarte w Kodeksie Pracy. Dzięki czemu przejmuje ona między innymi na siebie obowiązek kontroli warunków płacy i pracy pracowników zagranicznych. Stąd w każdym przypadku, gdy czujesz, że Twoje prawa nie są przestrzegane, możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy ze swoimi pytaniami i problemami. Warto wiedzieć, że inspektorzy mają obowiązek zachowywania tajemnicy zawodowej względem Twojego pracodawcy, więc nie musisz się martwić o konsekwencje takiej decyzji.