Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Nowy zasiłek w Irlandii

Nowy zasiłek w Irlandii

Kryzys finansowy wiązał się dla wielu Polaków pracujących w Irlandii z utratą zatrudnienia. Odpowiedź na pytanie, czy wracać do kraju czy pozostać w Irlandii, gdy zasiłek dla bezrobotnych się skończy, może ułatwić wprowadzony przez irlandzki Urząd Pomocy Socjalnej nowy zasiłek.

Grono irlandzkich jobseeker’ów powiększa się za sprawą przedłużającej się recesji. Wielu Polaków szukających pracy w Irlandii załamuje ręce i utrzymuje się wyłącznie z zasiłku dla bezrobotnych. Czarny scenariusz wydawać by się mogło, że nie ma końca, dlatego nasi rodacy, dla których praca w Irlandii była jedynym źródłem utrzymania rozważają powrót do kraju. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, do czego przekonuje wszystkich irlandzkich bezrobotnych Urząd Pomocy Socjalnej (Social Welfare).

Back To Work Enterprise Allowance czyli zasiłek za chęci

Social Welfare wyszedł z propozycją do osób pobierających irlandzki zasiłek dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. Podejmując taki krok do tej pory, bezrobotni musieli się liczyć z utratą prawa do zasiłku, co odebrałoby im w dzisiejszych czasach jedyne środki do życia. Dlatego Irlandia wprowadza nowy program BTWEA (Back To Work Enterprise Allowance), dzięki któremu osoby mające prawo do zasiłku lub innego rodzaju zapomogi z budżetu państwa przez pierwsze lata działalności nadal będą otrzymywać należne im świadczenia w ramach tego programu. Dzięki temu kraj premiować będzie ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą wziąć sprawy związane z własnym zatrudnieniem w swoje ręce.

Uprawnieni do BTWEA

Osoby, które w ramach programu BTWEA zgłoszą się jako zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, i których wniosek zostanie przez Social Welfare zaakceptowany mogą liczyć na pomoc finansową na takich samych zasadach jak ta, jaką otrzymywali będąc bezrobotnymi. W związku z tym pobierany w określonym czasie wstecz zasiłek dla bezrobotnych, zapomoga lub innego rodzaju świadczenie jest podstawą do naliczenia środków w ramach nowego programu. Uzyskana kwota w ramach BTWEA, podobnie jak zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii nie jest opodatkowana.

Korzyści z BTWEA

Wielu Polaków tracących pracę w Irlandii mimo swojego doświadczenia i kwalifikacji ma duży problem z ponownym wejściem na rynek pracy. Zdobytą wiedzę i zdolności mogą oni wykorzystać pracując sami dla siebie. Dlatego, jeżeli tylko będąc na irlandzkim zasiłku taki pomysł chodzi nam po głowie, warto podjąć się jego realizacji razem z przystąpieniem do programu Back To Work Enterprise Allowance. Zanim nasza firma odniesie sukces na rynku, Irlandia pomoże nam w utrzymaniu stabilizacji finansowej w taki sam sposób, jak gdybyśmy pozostali na zasiłku. Ponadto z uzyskiwanym wsparciem nie będą wiązały się dodatkowe obowiązki takie jak m.in. obowiązek poszukiwania pracy i cotygodniowe podpisanie listy w urzędzie.

Warto wiedzieć, że kwoty z BTWEA przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej będą na tym samym poziomie co otrzymywany przez bezrobotnego wcześniej zasiłek lub zapomoga. W drugim roku działalności Irlandia również będzie dofinansować samo zatrudnionych w wysokości 75% kwoty przyznanej w pierwszym roku. Do tego czasu osoby prowadzące działalność z pewnością zdążą zweryfikować szanse prowadzonej przez siebie firmy na irlandzkim rynku.