Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Niemieckie podatki Twoją przyszłością

Niemieckie podatki Twoją przyszłością

1000 euro wynagrodzenia za naukę w jednym z Urzędów Finansowych w Niemczech? Możliwość zatrudnienia na stanowisku urzędnika w niemieckich służbach finansowych? To oferta kierowana bezpośrednio do polskich uczniów i studentów!

Brandenburska Administracja Podatkowa i Finansowa to instytucja, która oferuje naukę zawodu “ekonomista finansowy” zdolnym polskim uczniom, posługującym się płynnie językiem niemieckim. Jej zadania realizowane są przez dwustopniowo zorganizowane struktury. Naczelnym organem finansowym Administracji Podatkowej jest Ministerstwo Finansów z siedzibą w Poczdamie. Z kolei najważniejszymi jednostkami obsługującymi mieszkańców jest czternaście Urzędów Finansowych w Brandenburgii, które są odpowiednikami polskich Urzędów Skarbowych, czyli odpowiadają za ustalanie wysokości i pobieranie podatków. Struktury te potrzebują zasilenia w postaci wysoko wykwalifikowanych pracowników, stąd pomysł na wprowadzenie dwuletniej nauki zawodu.

Nauka jako ekonomista finansowy w Niemczech odbywają się z jednej strony w jednym z czternastu Urzędów Finansowych w Brandenburgii, a z drugiej – w Krajowej Szkole Finansów w Königs Wusterhausen. Naukę rozpoczyna się od września każdego roku i trwa dwa lata, a zajęcia prowadzone są w języku niemieckim. W jej trakcie uzyskuje się zatrudnienie jako urzędnik na czas określony i można liczyć na wynagrodzenie, tzw. uposażenie kandydackie w wysokości ok. 1000 euro! Jest to więc praktyczna nauka zawodu i realna możliwość uzyskania dobrego zatrudnienia w Niemczech.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat na ekonomistę finansowego?

Aplikujący muszą mieć nieukończony 32 rok życia, dysponować płynną umiejętnością posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie. Ponadto powinni cechować się dobrą znajomością komputera, zainteresowaniami matematycznymi, a także umiejętnościami komunikacyjnymi, zwłaszcza w stresujących sytuacjach. Poza tym muszą spełniać warunki zatrudnienia, czyli świadectwo ukończenia szkoły stopnia gimnazjalnego (lub równoważne) z co najmniej dobrymi ocenami z matematyki i języka niemieckiego. Pożądane jest, gdy kandydaci znają dodatkowo język angielski. Do zatrudnienia będzie jeszcze potrzebne zaświadczenie od lekarza oraz zaświadczenie o niekaralności.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć bezpośrednio na stronie: www.mdf.brandenburg.de