Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Mindeslohn czyli minimalne wynagrodzenie w Niemczech – komu przysługuje?

Mindeslohn czyli minimalne wynagrodzenie w Niemczech – komu przysługuje?

Czy w Niemczech obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia, jaka przysługuje legalnie pracującym w tym kraju? Czy istnieje najniższa prawnie dopuszczalna stawka ile należy zarabiać, podejmując zatrudnienie na Zachodzie?

Podejmujesz zatrudnienie w Niemczech i zastanawiasz się ile będziesz zarabiać? Pytanie o wynagrodzenie, Kindergeld i zwrot podatku z Niemiec to trzy podstawowe informacje, jakie chcą uzyskać nasi rodacy wyjeżdżający za zachodnią granicę do pracy.

Wynagrodzenie minimalne w Niemczech, podobnie jak w Polsce jest na najniższym prawnie poziomie ustalonym wynagrodzeniem o zmiennej wysokości, które pracodawca może zapłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Przed wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech to od układów zbiorowych pracy zależały obowiązujące stawki najniższego wynagrodzenia. Obecnie to prawo reguluje powszechnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie na Zachodzie, tj. Mindeslohn.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w Niemczech, tj. Mindestlohngesetz, MiLoG obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Ustawa ta obowiązuje na terenie całej federacji. Płaca minimalna na Zachodzie przysługuje wszystkim osobom powyżej 18 roku życia zatrudnionym w dowolnej branży. Niestety nie przysługuje ono również pracownikom sezonowym, prasowym i praktykantom, a także osobom, które przed podjęciem pracy były bezrobotnymi przez co najmniej rok.

Obecna stawka minimalnego wynagrodzenia na terenie Niemiec wynosi 8,5 euro na godzinę. Brak natomiast ograniczenia górnych zarobków, jakie można uzyskać za godzinę pracy na Zachodzie. Należy również pamiętać o dodatkowych możliwościach uzyskania środków z tytułu zatrudnienia w Niemczech. Są nimi między innymi zasiłki socjalne, Kindergeld czy zwrot podatku z Niemiec.