Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Listopad? Najwyższa pora na rozliczenie z Belgią!

Listopad? Najwyższa pora na rozliczenie z Belgią!

Każda osoba pracująca na terenie Belgii ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Robi to na podstawie tzw. Loonfische czyli belgijskiej karty podatkowej, którą otrzymuje od pracodawcy. Zawiera ona informacje o sumie całkowitych zarobków oraz odprowadzanych od nich podatków. Ponadto Urząd Skarbowy dostarcza pocztą, osobom zameldowanym w Belgii, wzór zeznania podatkowego. Pozostali powinni samodzielnie udać się po taki wzór do Urzędu.

Zeznanie podatkowe składa się do 1 lipca danego roku podatkowego, natomiast decyzję o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku uzyskuję się od Urzędu Skarbowego między styczniem a czerwcem następnego roku. W zeznaniu należy podać wszelkie dochody osiągnięte w roku podatkowym, odprowadzone przez pracodawcę podatki oraz ewentualne odliczenia. Wysokość podatku dochodowego w Belgii jest uzależniona nie tylko od wysokości dochodów, ale także od sytuacji rodzinnej oraz szczególnych wydatków podatnika. Dochody, które nie podlegają opodatkowaniu to zasiłki rodzinne, porodowe, socjalne, alimenty do 2830 euro oraz środki na utrzymanie dzieci.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub związane umową o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego rozliczają się wspólnie. Razem również, jeśli mają dzieci, odliczają wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę. . Podatnicy będący w nieformalnych związkach rozliczają się osobno. Jeśli rodzice nie zalegalizowali swojego związku, ulga na dziecko przypada tylko jednemu z nich. Inaczej jest w przypadku rodziców, którzy wychowują dziecko w trybie co-ouderschap (tydzień z matką, tydzień z ojcem)- otrzymują oni po połowie przysługującej na dziecko ulgi.  Gdy dziecko wychowywane jest tylko przez jednego rodzica, to on ma prawo z skorzystania z ulgi. Druga strona natomiast może odliczyć od podatku alimenty płacone na utrzymanie dziecka.

Kwota zwolniona od podatku wynosi 6990 euro i ulega zwiększeniu w zależności od liczby dzieci będących na utrzymaniu podatnika. Jeśli w rodzinie podatnika jest dziecko niepełnosprawne, kwota ta jest liczona podwójnie. Po otrzymaniu decyzji istnieje możliwość odwołania się od niej w przeciągu 6 miesięcy.

Warto wiedzieć, że listopadową porą można wnioskować o zwrot podatku z tytułu pracy w Belgii. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.