Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Klocki domina. Jak kryzys „dorwał się” do Skandynawii?

Klocki domina. Jak kryzys „dorwał się” do Skandynawii?

Szwecja, Dania i Finlandia borykają się ze skutkami kryzysu ekonomicznego, panoszącego się w krajach Europy od ok. trzech lat. Państwa te walczą z narastającym spadkiem eksportu, a także zmniejszonym spożyciem krajowym. A wszystko to z powodu niskiej aktywności gospodarki krajów współpracujących z nimi na arenie ekonomicznej.

Więcej na temat sytuacji Skandynawii przeczytać można w artykule: Przyczyna i skutek.Czyli Europejski Kryzys na podwórku Skandynawskiej Gospodarki.

“Pogłębienie kryzysu w krajach skandynawskich może mieć wpływ na ich stosunki z UE. Szwecja i Dania zdecydowały pozostać poza eurostrefą, a Finlandia – członek eurolandu była krytycznie nastawiona do ratowania zadłużonych państw śródziemnomorskich. Choć wszystkie trzy państwa wspierają wolny europejski handel, żaden z nich nie uważa zacieśnienia integracji za priorytet” – wyraził, w podsumowaniu analizy ekonomicznej Skandynawii, amerykański ośrodek badawczy Stratfor.

Przeszłość i teraźniejszość.

Skutki ogólnoświatowego kryzysu odczuwalne są przez wszystkie państwa w mniejszym, lub większym stopniu. Na poziomie analizy państw skandynawskich należy zaznaczyć, iż:

– Nastąpiło zmniejszenie o 14 proc. fińskiego eksportu do Niemiec; duńskiego o 9,5 proc., natomiast szwedzki zmalał o 8,1 proc. Eksport spadł także w przypadku współpracy z Holandią, W. Brytanią, oraz Francją.
– W Finlandii drugi, co do wielkości wyceny rynkowej koncern Nokia, zamierza zwolnić do końca bieżącego roku 10 tyś. pracowników. Problemy pojawiły się także w przemyśle papierniczym, spowodowanym spadkiem popytu na drukowane gazety.
– Dania, od momentu wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku boryka się ze spadkiem cen nieruchomości, które spadły o ponad 20 proc. Zanotowano także upadłość 12 banków, a kolejnych 12 czeka w kolejce.

Z analizy Stratfort wynika, iż kryzys tych trzech państw Europy Płn. może mieć bardzo niepokojące skutki dla życia politycznego. Prawdopodobnie nastąpi wzrost partii eurosceptycznych, które mogą zaburzyć funkcjonowanie i rozwój międzynarodowej współpracy. Lecz są to jedynie prognozy. Jak to będzie z tym kryzysem pokaże czas i czające się za przyszłymi wydarzeniami skutki.