Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Kindergrundsicherung: Nowe Zasady Zasiłku Rodzinnego w Niemczech od 2025 Roku

Kindergrundsicherung: Nowe Zasady Zasiłku Rodzinnego w Niemczech od 2025 Roku

 

Kindergrundsicherung: Nowe Zasady Zasiłku Rodzinnego w Niemczech od 2025 roku niemiecki system wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi przejdzie istotne zmiany. Obecny Kindergeld, znany z regularnych wypłat w wysokości 250 euro na każde dziecko, zostanie zastąpiony przez nowe świadczenie o nazwie Kindergrundsicherung. Ta zmiana ma na celu bardziej kompleksowe i sprawiedliwe wsparcie rodzin, uwzględniając różnorodne potrzeby i sytuacje ekonomiczne rodziców.

Czym jest Kindergrundsicherung?

Kindergrundsicherung to nowe świadczenie socjalne, które integruje kilka istniejących form wsparcia dla rodzin w jednym systemie. Połączy pięć głównych usług socjalnych:

  1. Podstawowy Kindergeld – obecne wsparcie finansowe w wysokości 250 euro na dziecko.
  2. Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach.
  3. Zasiłek obywatelski – wsparcie socjalne dla rodzin o niższych dochodach.
  4. Pakiet edukacyjny – wsparcie w zakresie edukacji dzieci.
  5. Partycypacyjny pakiet ochrony i wsparcia dzieci – dodatkowe środki na potrzeby dzieci.

Podstawowa i dodatkowa kwota wsparcia Kindergrundsicherung

Podstawowa kwota w ramach Kindergrundsicherung będzie odpowiadać obecnemu Kindergeld, czyli 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Ta kwota będzie niezależna od dochodu rodziny, co gwarantuje, że każda rodzina otrzyma minimum wsparcia na wychowanie dzieci. 

Dodatkowa kwota wsparcia będzie jednak uzależniona od dochodów rodziców. Mechanizm ten ma na celu bardziej sprawiedliwe rozdzielenie środków, tak aby rodziny o niższych dochodach otrzymywały większe wsparcie. Im wyższy dochód rodziny, tym niższa będzie dodatkowa kwota wsparcia, co ma zapobiec nadmiernemu obciążeniu budżetu państwa oraz skierować pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Korygowanie kwot wsparcia Kindergrundsicherung

Ważnym elementem Kindergrundsicherung jest mechanizm korygowania podstawowej kwoty wsparcia co dwa lata. Oznacza to, że co dwa lata będzie przeprowadzana rewizja wysokości wsparcia, aby dostosować ją do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz inflacji. 

Korzyści z wprowadzenia Kindergrundsicherung

Wprowadzenie Kindergrundsicherung ma na celu nie tylko uproszczenie systemu wsparcia socjalnego, ale również zwiększenie jego efektywności. Dzięki zintegrowaniu różnych form wsparcia w jednym świadczeniu, rodziny będą miały łatwiejszy dostęp do potrzebnych środków, a cały proces ubiegania się o pomoc będzie bardziej przejrzysty i mniej biurokratyczny.

Ponadto, bardziej zróżnicowany system wsparcia finansowego, uwzględniający dochody rodziny, ma na celu redukcję ubóstwa wśród dzieci i wyrównanie szans edukacyjnych. To ważny krok w kierunku bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, gdzie każde dziecko ma równe szanse na rozwój i edukację, niezależnie od statusu materialnego swoich rodziców.

Kindergrundsicherung

Zmiany w systemie wsparcia rodzinnego w Niemczech, które wejdą w życie w 2025 roku, są krokiem w stronę bardziej sprawiedliwego i efektywnego wsparcia dla rodzin z dziećmi. Kindergrundsicherung, łącząc różne formy pomocy w jednym świadczeniu, ma na celu lepsze dostosowanie wsparcia do potrzeb rodzin, redukcję ubóstwa wśród dzieci oraz uproszczenie całego systemu socjalnego. 

Dla wielu rodzin w Niemczech oznacza to nową jakość życia i większe możliwości zapewnienia swoim dzieciom lepszej przyszłości.