Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Jesteśmy za! Polskie firmy rekrutują Polaków za granicą – cz.2

Jesteśmy za! Polskie firmy rekrutują Polaków za granicą – cz.2

Za granicą Polacy zajmują już nie tylko atrakcyjne miejsca pracy, ale również tereny inwestycyjne. Wzrost ilości polskich firm w Unii Europejskiej przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na dobrych, zaufanych pracowników. Bardzo często zdarza się, że polscy przedsiębiorcy zatrudniają w swoich zagranicznych firmach Polaków. W jaki sposób najlepiej sporządzić umowę o pracę w UK?

Pisemna umową o pracę na Wyspach

Jest to najbezpieczniejsza forma zawierania umowy o pracę zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Powinna ona zawierać informację, iż zastępuje wszystkie rozmowy, korespondencje i ustalenia zawierane w innych formach i jest jedynym dokumentem wskazującym na warunki pracy jakie obowiązują między zatrudnionym a pracodawcą.

Zmiany w kontrakcie o pracę

Dokonywanie zmian w spisanym z pracownikiem kontrakcie o pracę jest możliwe wyłącznie za zgodą pracownika. W innym wypadku, pracownik może podać swojego pracodawcę do sądu za naruszenie warunków umowy i z tego tytułu żądać stosownego odszkodowania. W związku z tym wszelkie zmiany w umowie należy konsultować z pracownikiem, a zmiany, które mogą wpływać na jakość wykonywanej pracy, ale nie wpływają na umowę z nim zawartą, powinny być zgłaszane pracownikowi na piśmie nie później niż po miesiącu od ich wprowadzenia. Zmiany te mogą być także zapisywane w dokumentach ogólnie dostępnych dla wszystkich pracowników.

Warto wiedzieć, że w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze spisanej umowy o pracę między pracodawcą i pracownikiem należy sporządzić co najmniej pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu. Jest to dokument stanowiący uprawnienie do zatrudnienia danej osoby na minimum jeden miesiąc. Zawierać ono powinno oficjalną nazwę pracodawcy,  imię i nazwisko pracownika, datę rozpoczęcia pracy, wysokość wynagrodzenia i sposób wypłaty, godziny pracy, nazwę stanowiska i inne podstawowe informacje związane z zatrudnieniem i z pracodawcą. Ze sporządzenia takiego dokumentu zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy przyjmują do pracy osoby zatrudnione przez agencje pracy.