Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Jak odzyskać podatek od usług budowlanych w Niemczech?

Jak odzyskać podatek od usług budowlanych w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech (Bauabzugsteuer): Co warto wiedzieć?

Podatek budowlany  w Niemczech jako Bauabzugsteuer, jest specyficznym rodzajem podatku od usług budowlanych, który został wprowadzony w celu zapewnienia skutecznej ściągalności podatków od przedsiębiorstw budowlanych. Regulowany przez § 48 Einkommensteuergesetz (EStG), ten podatek nakłada obowiązki zarówno na zleceniodawców, jak i wykonawców usług budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się, kto jest zobowiązany do potrącania tego podatku, jak można go odzyskać, oraz jakie wyjątki od tej zasady istnieją.

Kto jest zobowiązany do potrącania podatku budowlanego?

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, zleceniodawca jest zobowiązany do potrącania podatku budowlanego. Oznacza to, że każda osoba lub firma zlecająca wykonanie usług budowlanych musi potrącić 15% z wynagrodzenia wykonawcy i odprowadzić tę kwotę do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). Obowiązek ten ma na celu zapewnienie, że wykonawcy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, płacą należne podatki w Niemczech.

Jak odzyskać podatek od usług budowlanych w Niemczech?

Odzyskanie potrąconego podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) jest możliwe, ale wymaga spełnienia pewnych warunków i przejścia przez określone procedury. Proces ten dotyczy wykonawców, którym zleceniodawcy potrącili podatek od wynagrodzenia za usługi budowlane. Aby odzyskać podatek, wykonawca musi złożyć odpowiedni wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego, udowadniając, że zapłacił już należny podatek dochodowy lub spełnia inne warunki zwolnienia.

Wyjątki od płacenia podatku budowlanego

Istnieją pewne sytuacje, w których usługi budowlane mogą być zwolnione z obowiązku potrącania podatku budowlanego. Do najważniejszych wyjątków należą:

  1. Usługi budowlane o niskiej wartości: Jeśli wartość kontraktu jest niższa niż określony próg, zleceniodawca nie musi potrącać podatku.
  2. Usługi dla osób prywatnych: Usługi budowlane wykonywane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, są zwolnione z obowiązku potrącania podatku.
  3. Freistellungsbescheinigung: Wykonawca może uzyskać specjalny certyfikat zwolnienia od Bauabzugsteuer, który zwalnia zleceniodawcę z obowiązku potrącania podatku. Certyfikat ten jest wydawany przez niemiecki urząd skarbowy.

Freistellungsbescheinigung

Freistellungsbescheinigung to specjalny certyfikat zwolnienia od Bauabzugsteuer. Wykonawca może go uzyskać, aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku potrącania podatku. Aby otrzymać taki certyfikat, wykonawca musi złożyć wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego i spełnić określone kryteria. Posiadanie tego certyfikatu znacznie ułatwia współpracę z zleceniodawcami, ponieważ eliminuje konieczność potrącania podatku od wynagrodzenia.

Podatek budowlany w Niemczech (Bauabzugsteuer) jest ważnym elementem systemu podatkowego, mającym na celu zapewnienie, że przedsiębiorstwa budowlane płacą należne podatki. Obowiązek potrącania podatku spoczywa na zleceniodawcach, jednak istnieją procedury i wyjątki, które mogą zwolnić wykonawców z tego obowiązku. Uzyskanie certyfikatu zwolnienia (Freistellungsbescheinigung) może znacznie uprościć proces i ułatwić prowadzenie działalności budowlanej w Niemczech.