Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

ID-KORT jako obowiązek każdego norweskiego pracodawcy

ID-KORT jako obowiązek każdego norweskiego pracodawcy

ID-KORT to identyfikatory w branży budowlanej, które obowiązkowo musi posiadać norweski pracodawca, jeżeli prowadzi działalność na placu budowy. Wprowadzenie identyfikatorów w norweskim sektorze budownictwa ma za zadanie uskutecznienie kontroli nad standardami bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

Kto musi posiadać identyfikator w Norwegii?

Pracownicy pracujący na placach budowy powinni być wyposażeni przez swoich pracodawców w identyfikatory, które jednoznacznie pozwalają na weryfikację pracownika. Dzięki nim w razie wypadku lub kontroli w miejscu pracy, każdy jest w stanie rozpoznać kim jest dana osoba oraz dla którego z pracodawców pracuje. Nie ma więc różnicy czy pracodawca jest firmą norweską czy zagraniczną, a także czy pracownik pochodzi z Norwegii czy jest obcokrajowcem ? identyfikator mieć powinien. ID?KORT wymagany jest zarówno w przypadku krótko-, jak i długoterminowych zleceń. Muszą go posiadać zarówno pracownicy, jaki i samodzielni przedsiębiorcy, pracujący na budowie, a także osoby, które regularnie dowożą materiały na plac budowy, czy też sprzątają lub wydają posiłki, pracując na stałe na terenie budowy.

Przez prace budowlane, związane z koniecznością posiadania identyfikatorów rozumie się prace takie jak: wznoszenie budynków, montaż i demontaż prefabrykowanych elementów, rozbiórkę, przebudowę istniejących budynków oraz prace przygotowawcze do budowy, prace instalacyjne i wyposażeniowe, usuwanie substancji szkodliwych i konserwacja, budowę infrastruktury, np. mostów i tuneli, roboty strzałowe, wykopy, i inne roboty ziemne, naprawa maszyn używanych na danej budowie oraz inną działalność, która jest związana z pracami w obrębie placu budowy.

Oberthur Technologies (czyli były NORSIK), Arbeidstilsynet, czyli norweska Inspekcja Pracy, Rejestry publiczne, Enhetsregisteret, czyli Rejestr Działaności Gospodarczej, Folkeregisteret, czyli Urząd Ewidencji Ludności, Aa-register, czyli Rejestr pracodawców i pracowników, SFU, czyli Centralny Urząd Podatkowy do spraw Zagranicy oraz MVA-registeret, czyli Rejestr podmiotów gospodarczych zobowiązanych do odprowadzania podatku VAT to instytucje publiczne, od których dowiesz się więcej na temat tego, jak uzyskać identyfikator w branży budowlanej w Norwegii. Zachęcamy również do oficjalnej strony internetowej, na której zamawia się identyfikatory, czyli: www.byggekort.no. Jeden identyfikator w Norwegii kosztuje około 114 korony, z podatkiem VAT. Jest on wystawiany na okres, który odpowiada okresowi zatrudnienia pracownika, przy czym nie dłużej niż na czas dwóch lat.