Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Faktyczny opiekun dziecka a zasiłek rodzinny w Niemczech – cz.2

Faktyczny opiekun dziecka a zasiłek rodzinny w Niemczech – cz.2

Zdarza się z różnych powodów, także migracyjnych, że rodziny ulegają rozpadowi. W takiej sytuacji najważniejsze jest, aby zapewnić dzieciom możliwie dobry start społeczny i ekonomiczny. Wyjaśniamy w jaki sposób możliwe jest uzyskiwanie zasiłku na dzieci w Niemczech przez rodzica pozostającego w Polsce.

Niestety po rozstaniach współmałżonków, gdzie jedno z rodziców pracuje na terenie Niemiec zdarza się, że ten sam rodzic nawet po rozwodzie automatycznie pobiera Kindergeld na dzieci, z którymi nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Warto jest poznać swoje prawa i nie pozostawać biernym wobec takiej sytuacji. Istnieją szczególne warunki, w których osoba faktycznie wychowująca dzieci, a mieszkająca poza granicami Niemiec może starać się o niemiecki zasiłek rodzinny. Zostaną one spełnione wówczas, kiedy:

– Niemcy są miejscem stałego pobytu drugiego rodzica,
– drugi rodzic ma status podatnika w Niemczech i odprowadza w tym kraju zaliczki na podatek dochodowy,
– drugi rodzic nie został pozbawiony praw wychowawczych w stosunku do dziecka/dzieci.

W praktyce więc nawet po rozwodzie, kiedy jeden z rodziców pracuje w Niemczech, dzieci mieszkające w Polsce mogą otrzymywać zasiłek Kindergeld. Aby jednak wnioskodawcą był rodzic, który ma stały meldunek z dziećmi, a nie ten mieszkający i pracujący za zachodnią granicą niezbędne będzie zebranie dokumentów i udowodnienie urzędowi sytuacji, w której się znajduje.

Familienkasse, czyli urząd wypłacający niemieckie świadczenie będzie wymagał potwierdzenia zatrudnienia i opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez jednego z rodziców dziecka. W takim układzie najkorzystniejszą formą starania się o Kindergeld po rozwodzie byłoby porozumienie z drugim rodzicem. To właśnie zatrudniony będzie musiał wykazać zaświadczenie o zameldowaniu i opłacaniu czynszu w wynajmowanym lokalu, a także potwierdzenie zatrudnienia u niemieckiego pracodawcy lub zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej w Niemczech. Jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie, rodzic opiekujący się dziećmi może „przymusić” do dostarczenia do urzędu właściwej dokumentacji na drodze sądowej.

Podsumowując: nawet w sytuacji, gdy wychowujesz dzieci w Polsce, a Twój były partner lub współmałżonek jest podatnikiem w Niemczech, możesz wnioskować o Kindergeld. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania dokumentów, które to potwierdzą.