Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Faktyczny opiekun dziecka a zasiłek rodzinny w Niemczech – cz.1

Faktyczny opiekun dziecka a zasiłek rodzinny w Niemczech – cz.1

Celem przyznania zasiłku rodzinnego jest poprawa egzystencji dzieci pozostających na wychowaniu rodziców. Co jednak w sytuacji, kiedy rodzina rozpada się? Kto w sytuacji rozwodu małżonków będzie miał prawo do otrzymywania Kindergeld? Przyjrzyjmy się przepisom związanym z tak popularnym zasiłkiem przyznawanym na dzieci w Niemczech.

Kindergeld za dany okres może być przyznany tylko raz i tylko jednemu z rodziców dziecka. Z uwagi na to, że w przeszłości u naszych zachodnich sąsiadów pojawiały się próby wyłudzeń i na jedno dziecko zasiłek był pobierany 2 razy, obecnie celem wyeliminowania takich sytuacji, konieczne jest podawanie do urzędu niemieckich numerów identyfikacyjnych dziecka lub w przypadku naszych rodaków – numerów PESEL dziecka. Ponadto wzrosła kontrola przyznawanych świadczeń tak, aby ograniczyć pobieranie zasiłków zarówno w Polsce, jak i za granicą. Takie sytuacje mogą kosztować rodziny zwrot świadczenia, a nawet kary finansowe.
Zazwyczaj jest tak, że gdy rodzina mieszka w Polsce, o Kindergeld wnioskuje rodzic, który pracuje na terenie Niemiec i to jemu najczęściej wypłacany jest zasiłek. Jak jednak wygląda to w świetle prawa, kiedy małżeństwo ulega rozpadowi?

Po rozwodzie rodziców, w świetle prawa, świadczenie powinien uzyskiwać ten z rodziców, który ma stały meldunek z dziećmi. Niestety w praktyce zdarzają się przypadki, że po rozpadzie związku, Kindergeld wypłacany jest automatycznie rodzicowi pracującemu w Niemczech, nawet kiedy nie ma on wspólnego zameldowania z dziećmi. Z kolei osoba, która została w Polsce z dziećmi żyje w przekonaniu, że nie ma prawa otrzymywać zasiłku z Niemiec i pozostając bierna wyłudzeniom świadczenia przez byłego współmałżonka. Warto wiedzieć, że istnieją szczególne przypadki, w których osoba nieprzebywająca i niepracująca na Zachodzie może mieć prawo i uzyskiwać Kindergeld na dzieci, które również mieszkają poza granicami Niemiec.
Jak spełnić warunki uprawniające do uzyskania Kindergeld po rozpadzie związku? Więcej na ten temat przeczytać można w drugiej części naszego artykułu: Faktyczny opiekun dziecka a zasiłek rodzinny w Niemczech – cz.2.