Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Europę – tworzyć, Świat – rozumieć. Praca w Danii, przydatne wskazówki Ambasady RP w Kopenhadze

Europę – tworzyć, Świat – rozumieć. Praca w Danii, przydatne wskazówki Ambasady RP w Kopenhadze

Decyzja związana z wyjazdem za granicę do pracy została podjęta. Wybór miejsca dokonany, jedziemy do Danii. W artykule: Polsce – służyć, Europę – tworzyć. Duńczycy – Polakom., zawarte zostały informacje na temat przygotowań do wyjazdu i plany związane z pracą.

Teraz należy zastanowić się nad niebezpieczeństwami związanymi z pobytem w Danii, oraz funkcjonowaniem w tamtejszej rzeczywistości biznesowej.

Oczy dookoła głowy.

Ambasada RP w Kopenhadze przestrzega Polaków przed zagrożeniami związanymi z brakiem etycznego podejścia do pracownika przez pracodawców. Nie zawsze, ale zdarzają się sytuacje, w których między pracodawcą, a pracownikiem występuje:
– brak umowy o pracę;
– brak odcinków wypłat;
– nieprzestrzeganie czasu pracy;
– niewypłacanie wynagrodzenia;
– niewypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy;
– niewypłacanie pieniędzy wakacyjnych tzw. feriepenge, ukrywanie ich poboru;
– niedozwolone i niekorzystne dla pracownika zapisy w umowach o pracę;
– brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy;
– brak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

W zależności od pracy, jaką wykonuje się w Danii należy się do jednej z dwóch, głównych grup. Pierwszą stanowią pracownicy będący członkami związków zawodowych, w przypadku których zasady pracy m.in. wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, minimalny czas urlopu, okres wypowiedzenia, kwestie związane z rozwiązywaniem sporów międzypracownikiem, a pracodawcą regulują układy zbiorowe, jakie zostały zwarte między związkami pracowników, a pracodawców danego sektora gospodarki. Druga, to osoby nienależące do związków zawodowych. Wówczas podstawowymi dokumentami regulującymi zakres stosunku pracy, oraz obowiązki i prawa pracowników i pracodawców są: podpisana umowa o pracę oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa duńskiego. W Danii nie ma jednego aktu prawnego w postaci kodeksu pracy, który regulowałby zasady między pracodawcami i pracownikami wyznaczał minimalną płacę, czy stawkę godzinową.

W dzisiejszych czasach ogarniętych kryzysem ekonomicznym trudno jest znaleźć dobrą, satysfakcjonującą i pasjonującą pracę. Można jednak szukać jej w obrębie kraju ojczystego bądź poza jego granicami. Należy jednak pamiętać, iż przezorny zawsze ubezpieczony, a śpi spokojnie ten, kto zapoznał się z informacjami na temat kraju, do którego jedzie.