Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

„Domowy” parytet. Statystyki godzin pracy kobiet i mężczyzn. Cz. 2

„Domowy” parytet. Statystyki godzin pracy kobiet i mężczyzn. Cz. 2

Wyniki analizy ukazują, iż generalnie, w większości krajów, które przeanalizowane zostały na potrzeby tego badania kobiety poświęcają dużo więcej czasu na obowiązki domowe, niż mężczyźni. Należy zaznaczyć, że różnice w ilości godzin między poszczególnymi państwami są duże. Interesujące jest, iż kobiety we Włoszech poświęcają aż 21 godzin w tygodniu więcej niż mężczyźni na pracę związaną ze sprzątaniem, opieką nad dziećmi, gotowaniem, itp. Podobna ilościowo sytuacja zaobserwowana została w Japonii (także 21 godzin), Indiach (18 godz.), Hiszpanii (15 godz.), Nowej Zelandii (14 godz.), Turcji (14 godz.), czy Kanadzie (14 godz.).

Zapraszam do zapoznania się z tekstem na temat ustawy FATCA, zawartej w artykule: Stany Zjednoczone i reszta świata. FATCA w „natarciu”. Cz. 3.

Jak podaje w swoim raporcie OECD, taki stan rzeczywistości partnerskiej, oraz podziału ról niesłychanie źle odbija się na kobietach. Chodzi o to, iż coraz aktywniej uczestniczą w korporacyjnym życiu, a dodatkowo nadal w zasadzie w pojedynkę mają także przysłowiowo „cały dom na głowie”. A jak podaje raport: „Prowadzi to do nawarstwiania się stresu, obniża poziom satysfakcji z życia, a nawet negatywnie odbija się na zdrowiu”.

Niezmiernie negatywnym efektem takiego stanu rzeczy są pojawiające się bariery wejścia na rynek pracy po urodzeniu dziecka, lub dłuższej przerwie związanej z jego wychowywaniem. W wyniku prostej kalkulacji staje się jasne, iż kobieta poświęcająca X godzin na dom nie może w pełni poświęcić się pracy w firmie. Zdaniem analityków powyższy fakt jest podstawowym czynnikiem spowalniającym rozwój zawodowy kobiet we współczesnym świecie. Jak wynika z raportu OECD średnia dla państw wynosi ok. 32 godziny pracy nieodpłatnej tygodniowo w grupie kobiet, natomiast u mężczyzn jest to 21 godzin nieodpłatnej pracy tygodniowo.

Reasumując

Mimo szczególnych starań, związanych ze zmianą stereotypowego podziału ról w rodzinie przez organizacje międzynarodowe, a także ustawy państw, raport OECD jasno pokazuje, iż jest on nadal obowiązujący. Przykro to słyszeć, niemniej jednak może uda się zmienić metody działania umożliwiające zmianę tego podejścia w stosunku do kształtu rodzin?

Więcej informacji na temat sytuacji kobiet w państwach Europy znaleźć można w artykule: Szwedzkie uczelnie bez parytetów.