Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Dochody zagraniczne w rozliczeniu PIT 2010

Dochody zagraniczne w rozliczeniu PIT 2010

Osoba, która mieszka w Polsce i podejmowała w ciągu roku podatkowego pracę, musi się z niej rozliczyć składając odpowiednie zeznanie podatkowe. W naszym kraju, według obowiązującego prawa, rozliczenie roczne ma obowiązek złożyć każdy, kto legalnie pracował, niezależnie od tego czy miejsce pracy znajdowało się w kraju czy za granicą.

Metody rozliczeń dochodów za pracę zagranicą

W Polsce obowiązują dwie metody rozliczenia dochodów zagranicznych, pozwalających na uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Pierwsza metoda stosowana jest na podstawie specjalnej umowy zawartej pomiędzy państwami (metoda wyłączenia z progresją). Dzięki wykorzystaniu tej metody zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Polska ma zawarte umowy z takimi państwami jak: Albania, Austria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Irlandia Północna oraz Włochy.

Ważne! W przypadku, gdy osoba pracowała i uzyskiwała dochód na terenie jednego z wyżej wymienionych krajów , a nie uzyskała żadnych dochodów w Polsce, wówczas osoba ta nie ma obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT.

Druga metoda jaką stosuje się na podstawie specjalnych umów zawartych z takimi państwami jak: Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Islandia, Kazachstan, Rosja czy USA, przewiduje obowiązek wykazania w Polsce, w rocznym zeznaniu podatkowym, dochodu uzyskanego za granicą. Dochód ten wykazuje się bez względu na to, czy poza dochodami z zagranicy, podatnik uzyskał, bądź też nie, dochody opodatkowane w Polsce. Jest to metoda tzw. odliczenia proporcjonalnego.
Ważne! Aby móc rozliczyć dochody za pracę za granicą, należy wykazać je w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36 oraz dołączyć do niego wypełniony załącznik PIT/ZG. Warto zapamiętać, iż zeznanie podatkowe na drukach PIT składa się odrębnie dla każdego kraju. To samo dotyczy składania załączników PIT/ZG.

PIT 36 – to zeznanie podatkowe, w którym uwzględniamy wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Składają go podatnicy, którzy m.in. uzyskali przychód z pracy poza granicami naszego kraju.

PIT-36 za rok 2010 można złożyć najpóźniej do 2 maja 2011 r.

PIT/ZG – to załącznik, w którym zawarta jest informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym. Przy rozliczeniu wspólnym małżonków, PIT/ZG wypełnia odrębnie każdy z nich.

W rocznym zeznaniu podatkowym podatnik może skorzystać także z ulg i odliczeń. W tym celu wykazuje się je na załącznikach PIT/O. Przykładem takich ulg są m.in.:

  • darowizny
  • ulga z tytułu wychowywania dzieci
  • odliczenie 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
  • wydatki rehabilitacyjne
  • wydatki z tytułu użytkowania internetu w lokalu, będącym miejscem zamieszkania podatnika
  • ulga odsetkowa
  • ulga remontowo-modernizacyjna