Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Czy i dlaczego Austria obniży podatki dochodowe?

Czy i dlaczego Austria obniży podatki dochodowe?

Według najnowszego opublikowanego raportu OECD, republika Austrii powinna podjąć szereg środków w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych. Czy to wpłynie na decyzję rządu o zmniejszeniu podatków w Austrii?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w nowym raporcie wskazuje na konieczność zwiększenia konkurencji przez Austrię, zwłaszcza w sektorze usług oraz zmniejszanie stawek podatku dochodowego, w szczególności dla pracowników o niskich dochodach. Zaleca się również podjęcie dalszych kroków w celu wyeliminowania możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, co wzmocni rynek pracy w Austrii. Aktualnie w Austrii kobiety pracują do 60 roku życia, a mężczyźni do 65 roku życia.

W Austrii opodatkowanie pracy składa się z podatku od dochodów osobistych, wpłacanych częściowo przez pracownika oraz pracodawcę i ze składek na ubezpieczenie społeczne. Według raportu wynika, że opodatkowanie jest szczególnie wysokie w przypadku osób o niskich dochodach w Austrii. Ponadto bezdzietny podatnik w tym kraju płaci średnio prawie 20% więcej podatku niż średnia OECD.

Tak wysokie stawki podatkowe, zwłaszcza na niskim poziomie dochodów, osłabiają bodźce do podejmowania legalnej pracy w Austrii. To przekłada się na wzrost bezrobocia i obniżony wzrost gospodarczy. Analitycy z OECD są zdania, że zmniejszenie stawek podatków dochodowych, zwłaszcza dla osób o najniższych dochodach pozwoli na większe zainteresowanie podejmowaniem legalnego zatrudnienia w Austrii.

Czy jednak austriacki rząd zdecyduje się na obniżenie podatków? A może poszuka innych rozwiązań stymulujących wzrost gospodarczy? Najbardziej prawdopodobnym jest podniesienie wieku emerytalnego w Austrii, ale na ostateczne decyzje przyjdzie jeszcze nieco poczekać.