Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ciężka praca za kołacza. Emerytura za pracę w Finlandii

Ciężka praca za kołacza. Emerytura za pracę w Finlandii

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej można bez ograniczeń wyjeżdżać i pracować w Finlandii. Podjęcie legalnej pracy w Finlandii łączy się z możliwością otrzymania przysługującej tam emerytury. Wiek emerytalny wynosi 65 lat. W kraju tym funkcjonują dwa systemy emerytalne. Są nimi: krajowy system emerytalny oraz pracowniczy system emerytalny.

Systemy emerytalne.

Pierwszym jest Krajowy system emerytalny. Zapewnia on pracownikom emerytury w oparciu o kryterium zamieszkania, oraz gwarantuje minimalny dochód. W przypadku drugiego systemu, pracowniczego opierającego się na zatrudnieniu, kryterium jest wysokość zarobków. Zarówno jeden, jak i drugi tworzą ustawowy system emerytalny w Finlandii. Niemniej jednak wypłaty z tytułu krajowego systemu administrowane są przez fiński Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a pracowniczym systemem zarządzają prywatne firmy, których główną instytucją jest Centralna Instytucja Emerytalna.

Na temat sytuacji osób w wieku emerytalnym przeczytać można w artykule:Starość nie radość. Ranking na najlepszy kraj dla seniorów wygrała Szwecja.

Drugi system, pracowniczy rozgraniczony jest ze względu na formę pracy. Emerytury pracowników, pracujących na własny rachunek, oraz rolnicy finansowani są z bieżących wpłat. Natomiast pracownicy najemni uzyskują wypłaty z połączenia systemu finansowania bieżącego z elementami systemu kapitałowego.

Wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego zależy od stażu pracy. Jego maksymalną wartość procentową określono na 60 proc. dochodu, sprzed przejścia na emeryturę. Pracodawca, zatrudniając pracownika zobowiązany jest do ubezpieczenia go i pokrycia kosztów z tym związanych, w którym partycypuje sam pracownik w formie małego, procentowego udziału.

Zatrudniając pracownika z zagranicy zdarza się, iż przed przejściem na emeryturę wyjedzie on z Finlandii. W takim przypadku wypłacone na podstawie jego pracy opłaty emerytalne zostają „zmagazynowane” w formie funduszu, i wypłacone po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego, bez względu na obywatelstwo.

Zobacz też:Przyczyna i skutek. Czyli Europejski Kryzys na podwórku Skandynawskiej Gospodarki.