Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Child Benefit – zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii

Child Benefit – zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii

Child Benefit to rodzaj świadczenia finansowego w Wielkiej Brytanii wolnego od podatku, którego celem jest pomoc i wsparcie dla rodziców lub opiekunów, którzy wychowują dzieci. Można się o nie starać jeżeli spełni się odpowiednie warunki i złoży się wymagane dokumenty poświadczające, że wychowuje lub sprawuje się opiekę nad małoletnią osobą.

Jak wypłacany jest Child Benefit?

Zasiłek na dzieci zwykle jest płacony co cztery tygodnie. Środki z tego tytułu mogą być także wypłacane w szczególnych przypadkach co tydzień. Jeżeli chodzi o kwestie finansów z tytułu Child Benefit, to stawki wypłacane są oddzielnie na każde dziecko.

Kto może ubiegać się o zasiłek na dziecko?

O Child Benefit może się ubiegać osoba będąca prawnym opiekunem osoby małoletniej. Rodzic lub opiekun, który jest odpowiedzialny za dziecko może otrzymać pomoc finansową, nawet w przypadku gdy dziecko z nim nie mieszka. Musi jednak spełniać pewne warunki, takie jak:

  • osoba ubiegająca się o Child Benefit opłaca utrzymanie dziecka,
  • kwota jaką płaci opiekun dziecka jest co najmniej taka jak Child Benefit,
  • osoba, która mieszka razem z dzieckiem i nie pobiera już zasiłku na to dziecko.

Bardzo ważnym jest, aby zapamiętać, że Child Benefit przysługuje tylko jednej osobie. Czyli w przypadku, kiedy kilku opiekunów starałoby się o zasiłek na to samo dziecko, wówczas tylko jeden z nich mógłby go otrzymać.

Kiedy jest możliwość uzyskania Child Benefit?

Zasiłek można uzyskać, jeżeli spełnione zostanie jedno z kilku kryteriów. Możliwość otrzymania zasiłku jest wtedy, gdy:

  • dziecko nie ukończyło jeszcze 16 roku życia,
  • dziecko jest w wieku pomiędzy 16 a 20 rokiem życia i nadal się uczy,
  • dziecko jest poniżej 18 roku życia, zakończyło niedawno proces szkoleń i edukacji, ale jest zarejestrowanie w biurze pracy jako osoba bezrobotna.

W momencie gdy dziecko skończy 20 lat, wówczas zasiłek automatycznie wygasa i nie jest już więcej wypłacany.

Jakie dokumenty są potrzebne aby starać się o zasiłek na dziecko?

Aby starać się o Child Benefit trzeba przedstawić odpowiednim władzom (w przypadku tego świadczenia jest to Child Benefit Office) jedno z trzech zaświadczeń:

  • akt urodzenia dziecka, na które składa się wniosek o zasiłek
  • akt urodzenia dziecka otrzymany po jego adoptowaniu
  • akt adopcyjny

Trzeba pamiętać, że dokument, który zostaje przez nas przesłany do odpowiedniego urzędu musi być oryginalny, gdyż kserokopia nie jest wiarygodnym dokumentem. Oczywiście dokumenty zostaną zwrócone przez urząd gdy tylko cała procedura zostanie ukończona.

Jaką kwotę zasiłku można otrzymać na jedno dziecko z tytułu Child Benefit?

Zasiłek, jaki można otrzymać jest podzielony na dwie osobne kwoty. Pierwsza z nich to 20,30 GBP tygodniowo przyznawana na najstarsze dziecko, a druga kwota to 13,40 GBP na każde z pozostałych dzieci.

Na jaki adres należy przesyłać odpowiednie dokumenty?

Po wypełnieniu formularzy oraz dołączeniu certyfikatów należy je przesłać na adres:

Child Benefit Office (Washington)

Freepost

NEA 10463

PO Box 133Jak z

Waszyngton

NE38 7BR

Warto starać się o zasiłek na dzieci, gdyż pomoże to w poprawie jakości życia dziecka, a także pozwoli na jego lepszą edukację.