Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Abolicja podatkowa dla pracujących za granicą

Abolicja podatkowa dla pracujących za granicą

6 sierpnia weszła w życie ustawa wprowadzająca ulgę podatkową dla osób uzyskujących dochody za granicą. Możesz odzyskać zapłacony podatek w Polsce za lata 2002 – 2007. Złóż wniosek o abolicję maksymalnie do 6 lutego 2009 roku.

Abolicja podatkowa jest to ustawa dla osób pracujących za granicą przynajmniej w jednym z lat 2002 – 2007 oraz podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dotyczy ona krajów, z którymi łączą Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaną metodą proporcjonalnego odliczenia.
Skorzystanie z abolicji podatkowej pozwala na uzyskanie zwrotu zapłaconego podatku od dochodów zagranicznych lub umorzenie zaległości podatkowych powstałych w wyniku nie rozliczenia się przez podatnika za dany rok podatkowy w Polsce.

Jakie korzyści wynikają z abolicji podatkowej?

Osobom, które zataiły informacje o przychodzie za granicą i nie złożyły zeznania podatkowego w Polsce zostanie umorzony podatek wraz z odsetkami. Pozwoli to na odzyskiwanie nadpłaconego podatku za granicą bez obaw, że informacje o zagranicznym przychodzie zostaną przesłane do polskiego urzędu. Skorzystanie z ustawy abolicyjnej zapewni osobom pracującym za granicą bezpieczeństwo na polskim rynku finansowym i inwestycyjnym.

Osoby, które rozliczyły się z polskim urzędem i zapłaciły podatek od dochodów za granicą w latach 2002 – 2007 mogą liczyć na jego zwrot.
Podatnicy, którzy uzyskali dochód za granicą po 1 stycznia 2008 roku będą mogli korzystać ze specjalnej ulgi podatkowej ujmowanej w deklaracji PIT, pozwalającej odliczyć od podatku różnicę pomiędzy kwotami podatku obliczonymi za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia a metodą wyłączenia z progresją.

W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o abolicję podatkową?

Określone terminy obowiązują zarówno podatnika jak i organy podatkowe wydające decyzję określającą kwotę umorzonych zaległości lub kwotę zwrotu. W zależności od roku, którego dotyczy wniosek o abolicję należy złożyć:

 • gdy wniosek dotyczy 2002 roku – podatnik ma czas do dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. do 6 października 2008 roku. Organ podatkowy ma czas do 30 listopada 2008 roku na wydanie decyzji
 • gdy wniosek dotyczy lat 2003 – 2007 – podatnik ma czas do 6 miesięcy od nia ogłoszenia ustawy tj. do 6 lutego 2009 roku. W tym przypadku organ podatkowy zobowiązany jest do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 6 miesięcy od złożenia wniosku przez podatnika

Jakich krajów dotyczy abolicja?

Z ustawy abolicyjnej mogą skorzystać osoby, które pracowały w następujących krajach:

 • Austria (od 2006 roku)
 • Belgia (od 2005 roku)
 • Dania (za lata 2002 – 2007)
 • Finlandia (za lata 2002 – 2007)
 • Holandia (za lata 2002 – 2007)
 • Islandia
 • Rosja
 • Stany Zjednoczone (za lata 2002 – 2007)
 • Szwecja (dochód do 2005 roku)
 • Wielka Brytania (dochód do 2006 roku)

Co zrobić żeby skorzystać z abolicji podatkowej?

Wystarczy, że zgłosisz się do nas, a my sporządzimy dla Ciebie wniosek o abolicję podatkową. Wniosek o abolicję dotyczy tylko jednego okresu rozliczeniowego. Można złożyć maksymalnie 6 wniosków.

Do sporządzenia wniosku potrzebne będą następujące dokumenty:

 • deklaracja podatkowa za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o abolicję
 • informacja o dochodach zagranicznych w przeliczeniu na złotówki po kursie obowiązującym w dniu uzyskania przychodu oraz okresowe zestawienia przychodów potwierdzających w postaci Payslipów (w przypadku Wielkiej Brytanii) bądź Salarisstreook ( w przypadku Holandii)

Ile kosztuje przeprowadzenie całej procedury?

Opłata za wypełnienie wniosku o abolicję wynosi 120 PLN + koszty korespondencji (10 PLN).

Dla osób, które nie złożyły zeznania rocznego nasz doradca podatkowy może sporządzić deklarację PIT.

Opłata za sporządzenie deklaracji podatkowej PIT wynosi od 90 PLN do 160 PLN, w zależności od wielkości rozliczenia.