Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Austrii - dokumenty


Zwrot podatku z Austrii – wymagane dokumenty

W austriackim urzędzie podatkowym, tak samo jak i w każdym innym urzędzie, rozliczenie podatkowe jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadają Państwo stosowne dokumenty umożliwiające skompletowanie pełnego zeznania podatkowego.

Dobrze przygotowany wniosek daje szansę na odzyskanie pieniędzy, które się Państwu należą w myśl przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Starając się o zwrot podatku z Austrii należy pamiętać, że każdy dokument, jaki Państwo posiadają może mieć w tym przypadku duże znaczenie. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co otrzymują Państwo od pracodawcy, a także jakie dokumenty przesyła do Państwa austriacki urząd. Poprzez kontakt z nami, otrzymujecie Państwo dodatkowe dokumenty. Zgodnie z Państwa dyspozycją, mogą one zostać Państwu odesłane pocztą, lub też za pośrednictwem poczty e-mail. Należy je wypełnić oraz podpisać według poniższej instrukcji.

Dokumenty potrzebne do starania się o zwrot podatku z Austrii to:

 • Ankieta personalna – dokument ten należy dokładnie uzupełnić oraz podpisać na drugiej stronie 
 • Konto bankowe– prosimy, aby Państwo wypełnili oraz podpisali druk w lewym dolnym rogu. Istnieje również możliwość podania konta założonego w zagranicznym banku. Co ważne osoba ubiegająca się o zwrot podatku powinna być właścicielem podanego rachunku bankowego.
 • Zaświadczenie EU/EWR- druk ten należy uzupełnić o swoje dane osobowe i podpisać w miejscu „Unterschrift”, a następnie opieczętować w Polskim Urzędzie Skarbowym 
 • Umowa 2 egzemplarze tego dokumentu należy wypełnić, a następnie podpisać na trzeciej stronie w polu „Zleceniodawca”
 • Załącznik do Umowy- 2 egzemplarze tego dokumentu należy wypełnić, a następnie podpisać w polu „Zleceniodawca”
 • Deklaracja podatkowa L1, L1i, L1K- dokumenty należy tylko i wyłącznie podpisać przez osobę ubiegającą się o zwrot podatku. Podpis należy złożyć w polu zatytułowanym „Unterschrift”, znajdującym się w prawym dolnym rogu. UWAGA! L1k należy podpisać w tylu egzemplarzach ile dzieci zgłaszamy do rozliczenia

Do dokumentów wyszczególnionych powyżej należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Lohnzettel – prosimy o dostarczenie oryginałów wszystkich kart podatkowych dotyczących rozliczanego roku podatkowego (w tym kart podatkowych za świadczenia urlopowe, chorobowe czy bezrobotne jeśli je pobierałeś na terenie Austrii)
 • kopię pasków płacowych
 • wyraźną dwustronną kopię dowodu osobistego podatnika oraz współmałżonka. Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • kopie dokumentów potwierdzających zameldowanie oraz wymeldowanie z terenu Austrii (z naciskiem na ostatni/bieżący adres meldunkowy)
 • kopię karty ubezpieczeniowej E-card (w przypadku posiadania austriackiego ubezpieczenia)
 • druki RMUA – należy dostarczyć kserokopie dokumentów, jednak tylko w przypadku odprowadzonych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie do polskiego ZUS-u
 • kopię decyzji podatkowej Einkommensteuerbescheid- w przypadku gdy we wcześniejszych latach było już wykonywane rozliczenie podatku z Austrii
 • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach na terenie Austrii, np. renta/ emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy
 • kopię decyzji poświadczającej pobieranie austriackiego zasiłku rodzinnego- Familienbeihilfe
 • zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego

Dokumenty konieczne do zastosowania pozostałych ulg podatkowych:

Odliczenie dojazdów własnych samochodem /innym środkiem transportu:

 • Zestawienie przejazdów do pracy- druk należy podpisać oraz uzupełnić o daty wszystkich podróży z Polski do Austrii (i z powrotem) w rozliczanym roku podatkowym
 • Rachunki za paliwo (w Polsce oraz w Austrii) oraz za przejazdy autostradą
 • Kopia dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej auta
 • Kopia biletów autokarowych lub lotniczych

Odliczenie kosztów zakwaterowania na terenie Austrii:

 • Kopia umowy najmu mieszkania/pokoju wraz z poświadczeniami poniesionych opłat

Odliczenie dzieci od podatku:

 • Kopia karty EKUZ dziecka lub numer ubezpieczenia dziecka w Austrii
 • Zaświadczenie o nauce dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język Niemiecki
 • Oświadczenie o wysokości rocznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka

Uwaga! Prosimy, aby przed wysłaniem dokumentów do naszego biura, przygotować kserokopie wszystkich oryginalnych dokumentów zamieszczanych w przesyłce. Nasze biuro nie odpowiada za ewentualne niedostarczenie przesyłki lub jej zniszczenie przez Pocztę Polską, lub też firmy kurierskie.

W przypadku trudności z wypełnieniem dokumentów lub też w przypadku pytań dotyczących rozliczenia austriackiego podatku, prosimy o kontakt z naszym biurem