Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ulgi podatkowe w Finlandii


Finlandia - ulgi podatkowe

Osoby, które pracowały legalnie na terenie Finlandii mają obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego za rok, w jakim były zatrudnione u fińskiego pracodawcy. Gromadząc dokumentację niezbędną do rozliczenia, warto spojrzeć na nią pod kątem możliwości zastosowania ulg i odliczeń od podatku, dzięki czemu w istotny sposób przyczyni się to do uzyskania wyższego zwrotu podatku z Finlandii.

Fiński urząd podatkowy aktualnie daje możliwość skorzystania z następujących ulg i odliczeń podatkowych:

 • odliczenie z tytułu kosztów dojazdu do pracy, udokumentowane rachunkami za paliwo, biletami, itp.;
 • odliczenie z tytułu posiłków w czasie pracy, nawet do 9,75 euro na dzień;
 • składki na ubezpieczenie społeczne i emerytalne;
 • składki z tytułu dobrowolnej polisy emerytalnej, o ile została wykupiona na terenie Unii Europejskiej;
 • odliczenie z tytułu kosztów podróży do rodziny (współmałżonka i/lub dzieci) mieszkającej w innej miejscowości niż pracownik w wysokości max. 4700 euro rocznie – dokumentem będą tutaj rachunki za paliwo, bilety, itp.;
 • ulga z tytułu wydatków związanych z pracą (narzędzia i materiały)– max. 620 euro, potwierdzona paragonami lub fakturami;

W Finlandii brak jest ulg związanych z relacjami rodzinnymi. Wyjątek stanowi jedynie możliwość odliczenia 80 euro na dziecko rocznie, w sytuacji gdy podatnik płaci na dziecko alimenty.

Kiedy możliwe jest skorzystanie z odliczenia kosztów związanych z dojazdem samochodem do pracy na terenie Finlandii?

 • kiedy brak jest bezpośredniego publicznego środka transportu do miejsca wykonywanej pracy lub
 • gdy dystans od miejsca zamieszkania w Finlandii do najbliższego przystanku publicznego transportu wynosi minimum 3 km lub kiedy trasa z miejsca zamieszkania do pracy, publicznym środkiem transportu wynosi łącznie 2 godziny lub dłużej.

Kto może skorzystać z odliczenia wydatków związanych z dojazdem do Polski z Finlandii?

 • każdy, kto jest w związku małżeńskim i na stałe mieszka z rodziną lub tylko z dziećmi w Polsce;
 • osoby, które mieszkają z konkubiną i dziećmi w Polsce;
 • kawalerowie lub panny, jeżeli ich zatrudnienie z Finlandii było tymczasowe.

Złożenie z naszą pomocą zeznania podatkowego do urzędu skarbowego w Finlandii, daje Państwu pewność profesjonalnej obsługi Państwa wniosku. Dokonamy wszelkich starań do tego, aby nasze indywidualne podejście do Państwa rozliczenia pozwoliło Państwu zmaksymalizować wysokość zwrotu podatku z Finlandii. Zapraszamy do kontaktu.