Zadzwoń lub napisz

+48 602 370 506 +48 32 294 92 63 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zasiłek rodzinny - Niemcy - dokumenty


Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech

Dokumenty, jakie wymagane są przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech możemy przesłać do Państwa za pomocą poczty polskiej lub drogą elektroniczną, w tym przypadku prosimy o ich wydrukowanie.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi opisanymi poniżej, dzięki temu dowiedzą się Państwo co należy zamieścić we wniosku i jak go wypełnić.

 • umowa – prosimy, aby podpisali Państwo dwa egzemplarze tego dokumentu na wszystkich stronach w polu oznaczonym jako „Zleceniodawca”
 • ankieta personalna – prosimy o bardzo dokładne wypełnienie i podpisanie
 • Bescheinigung des Arbeitgebers – prosimy o potwierdzenie tego druku u pracodawcy. Należy posiadać podstemplowany dokument osobno dla każdego okresu zatrudnienia w Niemczech
 • Vollmacht – prosimy o złożenie podpisu na dwóch egzemplarzach druku, w pozycji Unterschriften
  Antrag auf Kindergeld – wnioskodawca podpisuje oba dokumenty z lewej strony, a współmałżonek tylko jeden z nich z prawej stron
 • zaświadczenie o mieszkaniu służbowym– proszę opieczętować u pracodawcy, za cały okres pracy, o ile pracodawca zapewniał zakwaterowanie na terenie Niemiec
 • zaświadczenie dotyczące składu rodziny (Familienstandsbescheinigung)– do opieczętowania w Urzędzie Miasta/Gminy w celu potwierdzenia składu rodziny

Uwaga! Prosimy, aby przesyłane przez Państwa dokumenty (w szczególności kserokopie) były bardzo wyraźne, umożliwiające bezbłędny odczyt informacji na nich zawartych. Prosimy także przed wysłaniem do nas skompletowanego wniosku, o sporządzenie kopii wszystkich przesyłanych do nas dokumentów. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek problemu ze strony poczty lub kuriera przy dostarczaniu przesyłki, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Anmeldung – Potwierdzenie zameldowania na terenie Niemiec (kserokopia), za okres przepracowany w Niemczech, nie więcej niż 4 lata wstecz
 • kserokopia dowodów tożsamości (paszportów lub dowodów osobistych) Państwa, współmałżonka oraz dzieci. UWAGA! W przypadku braku dowodów osobistych/ paszportów dzieci, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nadany dziecku numer PESEL
 • kopie europejskich aktów urodzenia dzieci (prosimy zachować oryginały)
 • kserokopia decyzji podatkowych za ostatnie 4 lata (jeżeli Państwo je posiadają)
 • dodatkowo, jeśli klient nie posiada Bescheid, należy dostarczyć Steuernummer oraz dane kontaktowe Finanzamt, do którego klient przynależy(ał) przez ostatnie 4 lata
 • kopie pasków płacowych za cały okres pracy w Niemczech
 • kopie A1/E101 dotyczących polskiego ubezpieczenia
  kserokopia karty ubezpieczeniowej, umowy oraz innych dokumentów dotyczących składek ubezpieczeniowych. (w przypadku posiadania takich dokumentów)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech prosimy o kopię wpisu do rejestru, czyli tzw. Gewerbe-Anmeldung, w przypadku wyrejestrowania działalności Gewerbe-Abmeldung.
 • kopie Mietvertrag, a także potwierdzeń opłat za czynsz– o ile pracownik sam we własnym zakresie wynajmował i opłacał mieszkanie w Niemczech
 • kopie umów o pracę w przypadku zatrudnienia bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, lub też umów oddelegowania wraz ze wszystkimi aneksami w przypadku pracy u polskiego pracodawcy (UWAGA! Muszą one być bezwzględnie zgodne z poświadczeniami Bescheinigung des Arbeitgebers wydanymi przez pracodawcę)
 • zaświadczenie z MOPS/OPS informujące, czy przez wnioskodawcę bądź drugiego rodzica dziecka był pobierany zasiłek rodzinny w Polsce oraz świadczenie wychowawcze 500+, uwaga- na wszystkie dzieci! W przypadku pobierania zasiłku urzędnik musi wskazać kwotę oraz okres za jaki był zasiłek wypłacony. Jeśli zasiłek nie był pobierany, prosimy zwrócić urzędnikowi uwagę, aby wskazał powód niepobierania zasiłku (przekroczenie limitu dochodów)
 • kopia urzędowego nadania Idnummeru wnioskodawcy, żony oraz dzieci- o ile posiadają

Uwaga! Prosimy, aby przesyłane przez Państwa dokumenty (w szczególności kserokopie) były bardzo wyraźne, umożliwiające bezbłędny odczyt informacji na nich zawartych. Prosimy także przed wysłaniem do nas skompletowanego wniosku, o sporządzenie kopii wszystkich przesyłanych do nas dokumentów. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek problemu ze strony poczty lub kuriera przy dostarczaniu przesyłki, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku pytań dotyczących dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech bardzo prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w naszym biurze podatkowym.

pokaż podstrony